OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZPŮSOBU PLATBY MĚSÍČNÍHO PŘEDPISU ÚHRAD

Jméno a příjmení vlastníka/nájemce *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto oznamuji, že

ukončuji k datu *:
dosavadní způsob úhrady prostřednictvím *:
 
s účinností od:
budu hradit měsíční předpis úhrad prostřednictvím:
(alespoň jeden způsob musí být vyplněn)
č.účtu:
ev. č. SIPO:
jiný způsob:

Pole označená * je třeba vyplnit.


Back"; }else{ $msg = "OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZPŮSOBU PLATBY MĚSÍČNÍHO PŘEDPISU ÚHRAD:\n Jméno a příjmení: ".nl2br($jmeno)." Adresa jednotky: ".nl2br($adresa)." Variabilní symbol. jednotky: ".nl2br($vs)." E-mail:: ".nl2br($email)."\n žádá provést tuto změnu ZPŮSOBU PLATBY MĚSÍČNÍHO PŘEDPISU ÚHRAD: Dosavadní způsob úhrady prostřednictvím: ".nl2br($dosazpuhr)." ukončuji k: ".nl2br($datumukonceni)."\n S účinností od: ".nl2br($datumzaca)." budu hradit měsíční předpis úhrad prostřednictvím: \n č.účtu: ".nl2br($cuctu)." ev. č. SIPO: ".nl2br($sipo)." sporožiro: ".nl2br($spor)." jiný způsob: ".nl2br($jinak)." "; $email_title = "=?utf-8?B?".base64_encode("$email_title")."?="; $headers = "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"; $headers .= "From: <".$email.">\n"; $vysledek = mail ($siteemail, $email_title, $msg, $headers); header("Location:".$PHP_SELF."?send=Done"); } } if($_GET['send']=="Done" or $code){ ?>