OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ POČTU OSOB PRO STANOVENÍ MĚSÍČNÍHO PŘEDPISU ÚHRAD

Jméno a příjmení vlastníka/nájemce *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto oznamuji změnu počtu osob pro účely úpravy záloh

s účinností od *:
byt užívají (počet osob) *:

v návaznosti na výše uvedené žádám správce jednotky o úpravu měsíční zálohy

v položce studená voda na částku (Kč):
v položce teplá voda na částku (Kč):

Pole označená * je třeba vyplnit.


Back"; }else{ $msg = "OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZPŮSOBU PLATBY MĚSÍČNÍHO PŘEDPISU ÚHRAD:\n Jméno a příjmení: ".nl2br($jmeno)." Adresa jednotky: ".nl2br($adresa)." Variabilní symbol. jednotky: ".nl2br($vs)." E-mail:: ".nl2br($email)."\n žádá provést tuto změnu POČTU OSOB PRO STANOVENÍ MĚSÍČNÍHO PŘEDPISU ÚHRAD: S účinností od: ".nl2br($datumzaca)." byt užívají ".nl2br($pocetos)." osoby(a)\n"; if(($sv<>"") or ($tv<>"") ){ $msg = $msg." a v návaznosti na výše uvedené žádám správce jednotky o úpravu měsíční zálohy: \n "; if($sv<>"") { $msg = $msg."v položce studená voda na částku (Kč): ".nl2br($sv)." \n ";} if($tv<>"") { $msg = $msg."v položce teplá voda na částku (Kč): ".nl2br($tv);} } $email_title = "=?utf-8?B?".base64_encode("$email_title")."?="; $headers = "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"; $headers .= "From: <".$email.">\n"; $vysledek = mail ($siteemail, $email_title, $msg, $headers); header("Location:".$PHP_SELF."?send=Done"); } } if($_GET['send']=="Done" or $code){ ?>