ŽÁDOST O ZMĚNU VÝŠE ZÁLOH MĚSÍČNÍHO PŘEDPISU ÚHRAD

Jméno a příjmení vlastníka/nájemce *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto žádám správce jednotky o úpravu měsíční zálohy

v položce studená voda na částku (Kč):
v položce teplá voda na částku (Kč):
v položce teplo (Kč):

Pole označená * je třeba vyplnit.


Back"; }else{ $msg = "Žádost o změnu výše záloh měsíčního předpisu úhrad:\n Jméno a příjmení: ".nl2br($jmeno)." Adresa jednotky: ".nl2br($adresa)." Variabilní symbol. jednotky: ".nl2br($vs)." E-mail:: ".nl2br($email)."\n Jako vlastník shora označené jednotky ( oprávněný nájemce družstevní jednotky) tímto žádám správce jednotky o úpravu měsíční zálohy : \n v položce studená voda na částku (Kč): ".nl2br($sv)." v položce teplá voda na částku (Kč): ".nl2br($tv)." v položce teplo na částku (Kč): ".nl2br($ut)." "; $email_title = "=?utf-8?B?".base64_encode("$email_title")."?="; $headers = "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"; $headers .= "From: <".$email.">\n"; $vysledek = mail ($siteemail, $email_title, $msg, $headers); header("Location:".$PHP_SELF."?send=Done"); } } if($_GET['send']=="Done" or $code){ ?>