ŽÁDOST O ÚHRADU ZÁLOH PROSTŘEDNICTVÍM SPOROŽIRO

Jméno a příjmení vlastníka/nájemce *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto žádám správce jednotky o

nové zavedení inkasa prostřednictvím SPOROŽIRO :
změnu čísla účtu SPOROŽIRO :
číslo účtu SPOROŽIRO:
Beru na vědomí, že inkaso úhrad za jednotku prostřednictvím shora uvedeného čísla SPOROŽIRO, bude správcem prováděno až do mého odvolání písemnou nebo elektronickou formou. Za neohlášené změny nenese správce žádnou odpovědnost.

ukončení dosavadního inkasa prostřednictvím SPOROŽIRO :
(k nejbližšímu možnému termínu)

Pole označená * je třeba vyplnit.


Back"; }else{ $msg = "Žádost o úhradu záloh prostřednictvím SPOROŽIRO:\n Jméno a příjmení: ".nl2br($jmeno)." Adresa jednotky: ".nl2br($adresa)." Variabilní symbol. jednotky: ".nl2br($vs)." E-mail:: ".nl2br($email)."\n Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto žádám správce jednotky o \n"; if ($sporo == "nove") { $msg = $msg."nové zavedení inkasa prostřednictvím SPOROŽIRO, číslo účtu SPOROŽIRO: ".nl2br($spojc)." "; } if ($sporo == "zmena") { $msg = $msg."změnu čísla účtu SPOROŽIRO, číslo účtu SPOROŽIRO: ".nl2br($spojc)." "; } if ($sporo == "konec") { $msg = $msg."ukončení dosavadního inkasa prostřednictvím SPOROŽIRO."; } $email_title = "=?utf-8?B?".base64_encode("$email_title")."?="; $headers = "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"; $headers .= "From: <".$email.">\n"; $vysledek = mail ($siteemail, $email_title, $msg, $headers); header("Location:".$PHP_SELF."?send=Done"); } } if($_GET['send']=="Done" or $code){ ?>