Oznámení vlastníka jednotky o přenechání bytu do nájmu podle § 1177 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ)

Jméno a příjmení vlastníka *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník shora označené jednotky tímto oznamuji jména osob, kterým přenechávám bytovou jednotku do užívání.
jméno, příjmení, adresa,
kontakt, telefon, e-mail *:
celkový počet osob v bytě *:

Pole označená * je třeba vyplnit.


Back"; }else{ $msg = "Oznámení vlastníka jednotky o přenechání bytu do nájmu podle § 1177 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ):\n Jméno a příjmení: ".nl2br($jmeno)." Adresa jednotky: ".nl2br($adresa)." Variabilní symbol. jednotky: ".nl2br($vs)." E-mail:: ".nl2br($email)."\n Jako vlastník shora označené jednotky tímto oznamuji jména osob, kterým přenechávám bytovou jednotku do užívání. jméno, příjmení, adresa, kontakt, telefon, e-mail: \n ".nl2br($najemnici)." \n celkový počet osob v bytě: ".nl2br($pocetos)." osoby(a)\n"; $email_title = "=?utf-8?B?".base64_encode("$email_title")."?="; $headers = "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"; $headers .= "From: <".$email.">\n"; $vysledek = mail ($siteemail, $email_title, $msg, $headers); header("Location:".$PHP_SELF."?send=Done"); } } if($_GET['send']=="Done" or $code){ ?>