OZNÁMENÍ VLASTNÍKA JEDNOTKY
(OPRÁVNĚNÉHO NÁJEMCE DRUŽSTEVNÍ JEDNOTKY)
O ZMĚNĚ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení vlastníka/nájemce *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto žádám správce jednotky
o změnu kontaktních údajů :

Adresa pro doručování:
Telefon:
Nový email:
Údaje požaduji zavést s účinností od *:

Pole označená * je třeba vyplnit.


Back"; }else{ $msg = "OZNÁMENÍ VLASTNÍKA JEDNOTKY ( OPRÁVNĚNÉHO NÁJEMCE DRUŽSTEVNÍ JEDNOTKY) O ZMĚNĚ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ:\n Jméno a příjmení: ".nl2br($jmeno)." Adresa jednotky: ".nl2br($adresa)." Variabilní symbol. jednotky: ".nl2br($vs)." E-mail:: ".nl2br($email)."\n žádá provést tyto změny: Adresa pro doručování: ".nl2br($adresaprodorucovani)." E-mail: ".nl2br($email)." Tel.: ".nl2br($telefon)." s účinností od: ".nl2br($ucinnost)." "; $email_title = "=?utf-8?B?".base64_encode("$email_title")."?="; $headers = "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"; $headers .= "From: <".$email.">\n"; $vysledek = mail ($siteemail, $email_title, $msg, $headers); header("Location:".$PHP_SELF."?send=Done"); } } if($_GET['send']=="Done" or $code){ ?>