Ukončení členství vystoupením

Člen družstva, vlastník jednotky ve správě družstva, tzv. bydlící člen družstva, vyplní předepsaný formulář

Oznámení o vystoupení z družstva – ukončení členství (Formulář nelze zaslat online.)

 

Zánikem členství vzniká bývalému členu družstva nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná účetní hodnotě majetkové účasti člena v družstvu, tj. hodnotě základního členského vkladu, a je vyplacen po uplynutí výpovědní lhůty.

Člen družstva s neuspokojenou bytovou potřebou, tzv. nebydlící člen družstva, vyplní předepsaný formulář

Oznámení o vystoupení z družstva – ukončení členství (Formulář nelze zaslat online.)

 

Zánikem členství vzniká bývalému členu družstva nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná základnímu účetní hodnotě majetkové účasti člena v družstvu, tj. hodnotě základního členského vkladu a záloze na další členský vklad, a je vyplacen po uplynutí výpovědní lhůty.

Vyplněný a podepsaný formulář lze doručit správci osobně v úředních dnech nebo poštou.

Členství v družstvu lze ukončit rovněž dohodou. Dohodu o skončení členství uzavírají  družstvo a člen písemně, osobní účast člena družstva je nezbytná.  Vypořádací podíl je vyplacen okamžitě na pokladně družstva.

Vyřizuje:
Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.