Zakládání společenství vlastníků

  • jednání s přípravným výborem společenství
  • projednání návrhu stanov
  • organizace zakládající  schůze (zajištění pozvánek, místnosti, účasti notáře, zpracování prezenční listiny, aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
  • zpracování návrhu na zápis společenství do rejstříku společenství, včetně kompletace všech příloh