Poskytované služby

Družstvo NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 jako 5. stavební bytové družstvo občanů při ONV III. v Brně. Po integraci malých družstev v 70. letech minulého století se stalo vlastníkem bytových domů a budov garáží ve více oblastech města Brna, zejména v oblasti Brno – sever. Nabízené služby, blíže popsané v jednotlivých odkazech, jsou tak poskytovány na základě dlouholetých zkušeností v oblasti správy bytového a nebytového fondu.
Na základě pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group zajišťujeme pro společenství vlastníků pojištění, jehož výhodou je možnost čerpání výhod dlouholetého významného klienta pojišťovny, která se projeví, především u menších budov, výrazně nižší cenou pojistného oproti individuálně sjednávaným smlouvám.