Převzetí budovy od původního správce

    Předání a převzetí dokladů  od původního správce je možné zajistit na základě plné moci, popř. za účasti statutárního zástupce domu a technika Družstva. Tato činnost není fakturována nad rámec poplatku za správu

     

    Napište nám