Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument sestávající z podrobného protoko¬¬lu o výpočtu a grafického znázornění zatřídění budovy do třídy energetické náročnosti (= vy¬počtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení). Označován bývá i jako energetický štítek budovy.

Ukázka grafické přílohy

Zpracovatelem PENB může být výhradně jen osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Platnost PENB je 10 let nebo do doby realizace větší rekonstrukce domu.
Pokud má SVJ zájem o zpracování PENB prostřednictvím družstva, je možné se obrátit na technické oddělení (Petr Závodský, tel. č. 545 422 591, 704 606 910, e-mailová adresa petr.zavodsky@novydomovsbd.cz).
Jedno vyhotovení PENB je pro většinu bytových domů uloženo v kanceláři technického oddělení družstva. Odeslání grafické přílohy PENB si tak mohou vyžádat i vlastníci bytových jednotek v případě jejich prodeje, popř. pronájmu, a to prostřednictvím e-mailové adresy petr.zavodsky@novydomovsbd.cz.