Změna počtu osob pro účely stanovení měsíčního předpisu úhrad

Oznamovatel vyplní pro změnu počtu osob v bytě předepsaný formulář:

Změna počtu osob pro účely stanovení měsíčního předpisu úhrad

 

Vyplněný a podepsaný formulář lze správci zaslat online nebo doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem). 
 
Vyřizuje:
Ekonomické oddělení, Kateřina Ciganková, dveře č. 114
tel.: 545 422 577, e-mail: katerina.cigankova@novydomovsbd.cz
 

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.