Společný zástupce spoluvlastníků

Oznamovatel vyplní předepsaný formulář:

Společný zástupce spoluvlastníků (Formulář nelze zaslat online.)

   
   
Podle § 1185, odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají spoluvlastníci jednotek zmocnit společného zástupce pro výkon práv vůči společenství. Toto platí i pro manžele, kteří mají jednotku v SJM.
Doporučujeme, aby plná moc byla i pro výkon práv vůči správci domu a aby v plné moci byl alespoň základní výčet úkonů, na které se plná moc vztahuje.

Vyplněný a podepsaný formulář lze doručit správci osobně v úředních dnech nebo poštou.

Vyřizuje:
Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
 

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.