Výměna plynového sporáku za kombinovaný

Z důvodu nekontrolovaného nárůstu příkonu pro společné stoupací vedení v domě nesmí být provedeno navýšení hlavního jističe NN pro bytovou jednotku bez předchozího projednání se statutárním zástupcem a písemného vyjádření revizního technika. V domech, ve kterých jsou svislé rozvody tvořeny hliníkovými kabely, může další navýšení odběru mít za následek přetížení rozvodů a vzplanutí hliníkových kabelů ve stoupačkách.