Účetnictví, daně, statistika

  • vedení podvojného účetnictví jednotlivých SVJ a družstev v souladu s platnou legislativou
  • zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních sestav
  • zpracování roční účetní závěrky včetně daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob (pokud vznikne povinnost podávat daňové přiznání)
  • zpracování oficiálních účetních výkazů vč. přílohy a zajištění jejich odeslání k zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek
  • evidence, fakturace a vyúčtování zisku z nebytových prostor
  • zpracování agendy související s financování oprav domu formou úvěru
  • zpracování statistických výkazů a přehledů za vybraná SVJ a družstva
  • evidence a rozúčtování úvěrů na jednotlivé vlastníky a nájemce
  • zpracování a předání předepsaných účetních sestav a dalších dokladů za SVJ, která mají uzavřeny úvěrové smlouvy, jednotlivým bankovním ústavům
  • zpracování a kontrola podkladů pro vyúčtování služeb
  • kontrola a odsouhlasení zálohových úhrad za užívání bytů a garáží s evidencí plateb
  • výstupy z účetnictví pro potřeby spravovaných subjektů
  • zajištění úhrad prostřednictvím služeb SIPO a SPOROŽIRO
  • zajištění plateb jednotlivých SVJ, která nemají vlastní účet
  Napište nám