Předpisy zálohových úhrad za užívání bytů a garáží

  • zpracování předpisů zálohových úhrad za užívání bytů dle požadavků SVJ/ družstev až na jednotlivé uživatele vč. zajištění složenek na úhradu a rozesílání složenek na kontaktní adresy
  • evidence úhrad, upomínání běžných nedoplatků
  • vyřízení plateb za zálohové úhrady prostřednictvím SIPO a SPOROŽIRO
  • zpracování ročních rozpočtů na jednotlivá SVJ a družstva
  • měsíční zpracování sestav dlužníků a rozesílání upomínek na jednotlivé dlužníky 2x ročně