Mzdy

  • zpracování mzdové agendy včetně souvisejících podkladů pro státní správu a pojišťovny
  • vypracování pracovních smluv a dohod
  • zpracování mzdových sestav a výkazů
  • zastupování  SVJ při kontrolách ze strany sociálního a zdravotního pojištění
  • zpracování statistických hlášení a výkazů
  • zajištění zaslání plateb na finanční úřad a zdravotní pojišťovny