Nejčastější dotazy díl 10

Nejčastější dotazy díl 10

  • Hygienická opatření v bytových domech
  • Hlasování shromáždění vlastníků mimo zasedání - per rollam
  • Elektronické (on-line) hlasování
  • Ohlašovací povinnosti vlastníků od 1. 07. 2020 (dle novely občanského zákoníku – OZ)
  • Povinnost instalace měřičů s dálkovým odečtem a povinnost dálkových odečtů měřičů
  • Zápis skutečného majitele společenství vlastníků do rejstříku
  • Transparentní bankovní účty