Nejčastější dotazy díl 2

Nejčastější dotazy díl 2

  • Společné části domu
  • Vymezení jednotky
  • Příspěvky na správu domu a úhrada služeb
  • Smluvní pokuty ve stanovách
  • E-mailová komunikace
  • Rozhodování Per rollam
  • Změna zápisu do OR