Předávací protokol se stavy měřidel pro rozúčtování služeb

Oznamovatel vyplní předepsaný formulář:

Předávací protokol se stavy měřidel pro rozúčtování služeb (Formulář nelze zaslat online.)

   
  
Vyplněný formulář je přílohou Oznámení změny vlastníka jednotky. Správci jej předložte spolu s listinou dokládající nabytí vlastnictví jednotky. Pokud nebude správci doručen předávací protokol nejpozději do 15.1. následujícího roku, bude rozúčtování ročních nákladů provedeno dle měsíců užívání jednotky. 

Poradenství ve věci způsobu odečtů měřidel tepla poskytne:
Technické oddělení, Ing. Zdeněk Vrána, dveře č. 101a
tel.: 545 422 594, e-mail: zdenek.vrana@novydomovsbd.cz

Vyplněný a podepsaný formulář „Změna vlastníka jednotky“ spolu s přílohami lze správci doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem). Změna vlastníka v evidenci a vícepráce s tím spojené jsou zpoplatněny částkou ve výši 605,- Kč (500,- Kč + 21% DPH).
 
Vyřizuje:
Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
 

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

 

Napište nám