Úhrada měsíčního předpisu prostřednictvím SIPO

Žadatel vyplní předepsaný formulář:

Úhrada měsíčního předpisu prostřednictvím SIPO

    

Vyplněný a podepsaný formulář lze správci zaslat online nebo doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem). 

Požadavky pro inkaso platby prostřednictvím SIPO předává správce České poště a.s. vždy s předstihem, v termínu do 25.dne předchozího měsíce, za který bude platba inkasována. Žádost nebude vyřízena v případě, že úhrada prostřednictvím SIPO není pro daný dům aktivována. V tomto případě Vás bude správce informovat.

Vyřizuje:
Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
 

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.