Kontakt na statutárního zástupce společenství vlastníků

Dotaz na kontakt na statutárního zástupce nebo kancelář SV lze učinit prostřednictvím předepsaného formuláře:

Kontakt na statutárního zástupce společenství vlastníků

  

Vyplněný a podepsaný formulář lze správci zaslat online nebo doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem).  

Správce poskytne tazateli kontakt pouze po zadání variabilního symbolu jednotky tazatele. Poskytnut bude kontakt, který SV správci za tímto účelem předalo.
Řada statutárních zástupců při výkonu své funkce používá svá soukromá telefonní čísla nebo e-mailové adresy a nepřejí si jejich zveřejnění. SV je v takovém případě možné kontaktovat prostřednictvím poštovní schránky SV nebo kontakt zprostředkuje správce.

Vyřizuje:
Sekretariát, Eva Dvořáková, dveře č. 111
tel.: 545 422 560, e-mail: sekretariat@novydomovsbd.cz
 

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.