Škodní událost

V případě nastalé škodní události je potřeba zajistit ochranu zdraví osob, zamezit dalším škodám, dle charakteru příčiny a následků přivolat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (tel. č. 150), Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje (tel. č. 155) nebo Policii České republiky (tel. č. 158) a kontaktovat statutárního zástupce společenství vlastníků a následně i technické oddělení družstva.
Ohlášení Policii České republiky je nutné vždy u vandalismu a odcizení!
Podklady pro likvidaci škodní události:
-    datum a čas vzniku,
-    místo vzniku,
-    fotodokumentace v digitální podobě,
-    protokol PČR nebo HZS JmK, pokud jim byla událost ohlášena,
-    soupis škod s odhadem finančních nákladů na jejich odstranění,
-    osobní údaje svědků a poškozených osob.
Ohlášení škodní události pojišťovně zajistí technik družstva.

Vyřizuje:

Technické oddělení, Mgr. Dagmar Chřibková
 tel.: 545 422 593, e-mail: dagmar.chribkova@novydomovsbd.cz

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.