Změna výše záloh pro účely stanovení měsíčního předpisu úhrad

Žadatel vyplní pro změnu výše záloh předepsaný formulář:

Změna výše záloh

 

Vyplněný a podepsaný formulář lze správci zaslat online nebo doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem).
Změna výše měsíčního předpisu úhrad bude provedena od následujícího měsíce.
Snížení záloh je možné až po odsouhlasení zástupcem společenství vlastníků pro daný dům. Pokud souhlas k žádosti nepředloží žadatel, zajistí stanovisko společenství vlastníků správce.

Vyřizuje:
Ekonomické oddělení, Kateřina Ciganková, dveře č. 114
tel.: 545 422 577, e-mail: katerina.cigankova@novydomovsbd.cz

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.