Výměna nebo změna umístění kotle

Výměnu či posunutí plynového kotle musí provést odborná montážní firma, která má k této činnosti oprávnění. Kotel musí být umístěn v prostoru permanentně větraném s dostatečným přístupem spalovaného vzduchu pro správné hoření. Povinností vlastníka bytu zůstává mít vyvložkovaný komín. Vnitřní rozvod plynu nesmí být veden pod pevně zřizovanými předměty.
Po ukončení instalace je třeba zajistit provedení revize plynoinstalace, kontrolu zprovoznění přisávání ke kotli a kontrolu stavu komínového průduchu. Všechny zprávy o provedených kontrolách je třeba mít založeny, v kopiích doporučujeme zprávy předat i statutárním zástupcům společenství vlastníků.
Rok po instalaci nového kotle doporučujeme provést záruční opravy a seřízení.